Tiến độ thi công tháng 5 năm 2013 Discovery Complex 302 Cầu Giấy

Discovery Complex 302 Cầu Giấy đang triển khai đào tầng hầm thứ 4, tốc độ công trường khẩn trương, ngày 3 ca.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
0904.420.889
Floating Image X