Tiến độ thi công tháng 10/2013 Discovery Complex 302 Cầu Giấy.

Tháng 10/2013 Hoàn thiện sàn tầng hầm.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
0904.420.889
Floating Image X