Tiến độ dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy tháng 5 năm 2014

Dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy hiện đang thi công sàn tầng 3. Công trường làm việc khẩn trương ngày 3 ca.
Ảnh cập nhật ngày 11.5.20140 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
0904.420.889
Floating Image X